Hrad Bezděz

Hrad Bezděz

Hrad založil v 60. letech 13. století Přemysl Otakar II. jako velmi moderní komplex. Po králově smrti se stal Bezděz vězením pro vdovu Kunhutu a následníka trůnu, malého Václava II. 

Začátkem třicetileté války byl poškozen a postupně ztrácel svůj strategický vliv. Poté sloužil církvi, kaple se dokonce stala poutním místem. Postupně však chátral a v 19. století z něj byla už jen romantická zřícenina, jež inspirovala mnohé umělce, mezi nimiž nelze nezmínit Karla Hynka Máchu. 

Začátkem 20. století hrad odkoupil Klub československých turistů a od 50. let je ve vlastnictví státu, který průběžně realizuje záchranné a konzervační práce.

V současné době jsou po rekonstrukci přístupné královský, manský, purkrabský a templářský palác, raně gotická kaple či velká věž s výhledem do kraje. Hrad nabízí prohlídky bez průvodce s psaným textem a plánkem i prohlídky s průvodcem, zajímavý je večerní výstup na věž. Konají se zde také svatby a různé historické a kulturní akce pro veřejnost. 

Hrad je přístupný po lesních turistických cestách, které poměrně příkře stoupají na vrchol kopce, nejsou vhodné pro kočárky, cyklisty ani osoby s pohybovým omezením. Placené parkoviště pro auta je asi 1 km pod hradem v obci Bezděz, železniční stanice Bezděz leží asi 3 km od hradu. Z Prahy sem jezdí Bezdězský-lužickohorský rychlík.