Kostnice Mělník

Kostnice Mělník

Jedna z největších kostnic u nás se nachází v kryptě pod kněžištěm proboštského kostela sv. Petra a Pavla. Gotická místnost skrývá pozůstatky 10-15 tisíc lidí ze 17. a 18. století. Z hlediska dnešního člověka trochu morbidní podívaná nám připomíná pomíjivost pozemského života a světských statků.

Kostnice vznikla proto, že místní hřbitov nestačil – zejména ve válečných a morových obdobích – svou kapacitou, a tak začaly být kosti vyjímány a ukládány v kryptě. V roce 1775 byl hřbitov zrušen a kostnice tak ztratila svou funkci, o 10 let později byla v důsledku vrchnostenského nařízení dokonce zazděna okna i dveře. Až na samém sklonku 19. století kostnici opět zpřístupnili a v letech 1913-1916 ji studoval antropolog Jindřich Matiegka, který kosti nově uspořádal. 

Vytvořil působivé obrazce kotvy, kříže a srdce (symboly naděje, víry a lásky) a další aranžmá. Návštěvníci je mohou obdivovat v sobotu a v neděli za symbolické vstupné. Při té příležitosti doporučujeme prohlédnout si i samotný gotický chrám s nádhernou křížovou klenbou a vystoupat na jeho věž.