Mělnické podzemí

Mělnické podzemí

Tajemný labyrint podzemních chodeb ukrývá nejširší studnu v České republice. Chodby vytesané ve skále probíhají pod celým historickým jádrem města a vznikaly prakticky souběžně s ním. Ačkoliv má zcela prozaický původ, jsou s podzemím jsou spojeny také tajemné lidové pověsti.  

Podzemní město rostlo postupně od konce 13. století a sloužilo ke skladování potravin, případně jako úkryt lidí, cenností a zásob pro případ nouze a pro zajištění pitné vody. Dalo se tudy také uniknout za městské hradby. Chodby se proplétají místy i v několika patrech nad sebou, v minulosti propojovaly všechny domy v historické části města. Dnes jsou však spojnice často zazděny nebo zavaleny. 

Pod náměstím Míru se nachází nejširší studna v Česku s průměrem 4,54 m. Dostanete se k ní podzemní chodbou z Turistického informačního centra. Vstup do podzemí je možný s průvodcem, povinná je ochranná helma a z důvodu bezpečnosti sem nemohou děti mladší 3 let.

Podle pověsti zde spí sv. Václav s tisícem rytířů, kteří vyrazí zemi na pomoc, až jí bude nejhůř, jiná pověst zase praví, že je v podzemí ukryt obrovský poklad. Ten ale lidé objeví jen tehdy, když město bude zcela zničeno, aby posloužil k jeho obnovení.