Mlýn Kroužek

Mlýn Kroužek

Historický vodní mlýn v obci Nebužely na území Kokořínského dolu je nemovitou kulturní památkou s chráněnou mlýnicí, sýpkou, ohradní zdí a mlýnskými pozemky. Stavba má hodnotu kulturní, ale i architektonickou. 

Kroužek je jedním z dvaceti mlýnů vybudovaných na říčce Pšovce. Zmiňován je už v listinách ze 16. století, kdy patřil pod panství kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Během let vystřídal celou řadu majitelů a nájemců. 

Vnitřní technologické zařízení se bohužel nedochovalo, pouze dřevěná konstrukce mlýnice a mlýnský kámen, který je ve mlýně vystaven. Můžete si povšimnout umístění obytné části ve vyšší poloze, které je typické kvůli ochraně před povodní.

V současné době je mlýn zrekonstruovaný a soukromí majitelé zde provozují penzion.