„Vydáme se spolu dnes, cestou necestou prozkoumat blízký les…“

Okolo Kokořína – Lesní

Lesní stezka vede územím Truskavenského dolu. Uvidíte památnou lípu, prohlubně ve skalách nazývané voštiny, muflony, budete se prodírat křovím a skákat přes kaluže, aby se vám nakonec otevřely okouzlující výhledy do krajiny. Start i cíl je u penzionu Kokořín 12. 

UPOZORNĚNÍ

!

  • Penzion je v současné době v rekonstrukci; zprovoznění se plánuje na podzim 2024
  • Nevstupujte, prosím, za plot penzionu, je zde staveniště!
  • Místo pokladu hledejte pouze ze silnice. Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text!
  • Hledané slovo dopište na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky.

Děkujeme za finanční podporu Nadaci ČEZ, Mondi Štětí a Nadaci Vinci:

mondi