Vodárenská věž Kanina

Vodárenská věž Kanina

Nedaleko od Mšena se nachází ves Kanina, v níž stojí hned několik domů chráněných jako památky lidové architektury, za pohled stojí i moderní zvonička a staleté lípy. Dominantou této obce je ale vodárenská věž.

Pochází ze začátku 19. století a je skvěle zachovanou ukázkou dobové architektury průmyslových a funkčních staveb. Vodojem stojí na rozcestí ve středu obce. Má válcovitý tvar s rozšířenou horní částí, která je zdobená a vybavená balkónem.