Zámek Lobeč

Zámek Lobeč

Barokní zámek leží na samém okraji CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Spolu s pivovarem tvoří dominantu obce Lobeč. Obklopuje ho hospodářský dvůr a park a slouží dnes jako penzion.

Už ve 14. století byla na území Lobče vystavěna tvrz se statkem. V průběhu staletí patřily pod panství Bezděz, Houska a další, po stavovském povstání se rychle vystřídalo několik majitelů, až tvrz získal Robert Geraldin, který zde nechal postavit zámek v barokním slohu. Po znárodnění byl využíván mimo jiné pro potřeby státního statku nebo jako rehabilitační léčebna psychiatrické kliniky. 

Dnes je v soukromém vlastnictví rodiny Šimonků a je zde romantický penzion. Stylovou součástí je vinný sklep vytesaný ve skále, který je zřejmě pozůstatkem původní tvrze. Zámek obklopuje krásný veřejně přístupný park, konají se zde také svatby.